Home 产品目录 关于我们 产品展示 付款方式  联系我们   最新消息 文件下载
Bluetooth thermal Receipt printer
DPU-414-40B-E
M-180
M-190G
M-192
M-T532
热敏切刀
STP411G-320-E
STP411F-256
STP211B-192-E
MTP102-16B-E
MTP201-G166-E
MTP201-24B-E
MTP201-24B-J-E
MTP401-40B-E
MTP401-G280-E
LTPZ245N-C384-E
LTP1245S-C384-E
LTPA245S-384-E
LTPF347E-C576-E
LTPF347F-C576-E
LTPH245D-C384-E
LTPU245A-C384-E
LTPV445C-832-E
LTP01-245-01
LTP01-245-11
LTP2342D-C576-E
LTP2442C-S832-E
FTP-628MCL101
FTP-628MCL354
FTP-628MCL401
FTP-638MCL401
TLP2844/TLP3844/S4M/ZM400/105SL/GK420D

热敏切刀 

一般规格
型号 S20D052B0102   S20D052B0103   S20D052B0108可量身订制。
裁切方式铡刀
可裁切纸张
热感纸、铜版纸
纸宽:10mm 至 68mm
纸厚:0.06mm 至 0.12mm
密度:最大120g/m2
最大裁切频率 25切/每分钟
寿命* 1,000,000 切 (纸厚0.1mm、常温)
操作温度及湿度0 to 45°C, 5 to 90 % (非结露狀态)
外部尺寸 80.40 (W) x 15.40 (D) x 51.96 (H) mm
重量125g


Home  |  产品目录  |  关于我们  |  产品展示  |  付款方式  |  联系我们  |  最新消息  |  文件下载  |  网站地图  |  手机版
  English     简体版     繁體版
Powered by DIYTrade.com
网站首页联系我们网站地图