Home 产品目录 关于我们 产品展示 付款方式  联系我们   最新消息 文件下载
Bluetooth thermal Receipt printer
ACU6205A-E / ACU6205B-E
ACUF324G-E / ACUF324J-E / ACUF324H-E
DPU-414-40B-E
DPU-414-50B-E
CAPD245A-E
CAPD245D-E
CAPD247D-E / CAPD247E-E
CAPD347H-E / CAPD347C-E
CAPD347J-E / CAPD347F-E
CAPG247B-E
CAPM347B-E
M-180
M-190G
M-192
M-T51II
M-T53II
M-T532
M-T533AP
热敏切刀
STP411G-320-E
STP411B-320-E
STP411F-256
STP211A-144-E
STP211B-192-E
STP312C-256-E
MTP102-16B-E
MTP201-G166-E
MTP201-20B-E
MTP201-24B-E
MTP201-24B-J-E
MTP401-40B-E
MTP401-G280-E
LTPZ225B-C192C-E
LTPZ245N-C384-E
LTPZ245M-C384-E / LTPZ245P-C384-E
LTP01-245-11
LTP01-245-01
LTP1245S-C384-E
LTP1245U-S384-E / LTP1245P-S384-E
LTP3245B-C384-E
LTP8235G-C288-E / LTP8235B-C288-E
LTPF347E-C576-E
LTPF347F-C576-E
LTPH245D-C384-E
LTPD245A / LTPD245B
LTPD245B
LTPJ245G
LTPU245A-C384-E
LTPA245S-384-E
LTP2242C-S432A-E
LTP2242D-C432A-E
LTP2342D-C576-E
LTP2342C-S576A-E
LTP2442C-S832-E
LTP2442D-C832A-E
LTPV345C-576-E
LTPV445C-832-E
FTP-628MCL101
FTP- 628MCL701
FTP-62DMCL101
FTP-637MCL502
FTP-638MCL401
FTP-627MCL401
FTP-628MCL401
FTP-628MCL354
FTP-648MCL103
TLP2844/TLP3844/S4M/ZM400/105SL/GK420D
ELM-208
PTMBL1B01A
PTMBL1306B / PTMBL1306A
PTMBL1317B / PTMBL1317A
PTMBL1300B / PTMBL1300A
 TOSHIBA B-SX5T 300dpi
B-EV4T-GS14-QM-R
KCE-128-12PAT2-PAX
KPT-216-8MPP4-DJC
KPW-104-8PBB4-DMX   (For I-4212)
KPW-104-8TBB4-DMX2  For I-4208

MTP201-24B-J-E 

MTP 系列

MTP201-24B-J

MTP201-24B-J-E

机身轻巧

可靠性强,性价比高

自动上纸设计

 

型 号

MTP102-16B

MTP201-20B

MTP201-24B

MTP401-40B

MTP201-G128

MTP201-G166

MTP401-G280

打印 类型
字型
图型
方法
热敏列点打印
方向
由左至右
时间
与自动回转器同步
纸宽(毫米)
38
58
80
58
80
打印宽度(毫米)
26.4
45.9
46
66.7
44.7
46
67.2
打印速度(行/秒) 最高
1.2
1.0
0.9
0.5
0.9
0.9
0.5
入纸方向
曲入
字体点阵(高x宽 点阵)
7X5
字体大小(高x宽 毫米)
2.4X1.2
2.4x1.6
2.4X1.4
2.4X1.2
2.4X1.7
2.4X1.4
2.4X1.2
直行数目
16
20
24
40
18
24
40
行距(毫米)
3.8
2.8
字距(点阵)
2
0
检测方式 压纸轴离位检测
机械开关
电压(V)
4.0 至 6.0
电流(A)
3.2(电压为5.0V)
打印头寿命(行数)
500,000 *1
操作温度(℃)
0 至 50
尺寸(宽x深x高 毫米)
48.0X31.0X13.8*2
70.0X34.0X14.4*2
91.5X35.5X20.0*2
70.0X34.0X14.4*2
91.5X35.5X20.0*2
重量(克)
约35
约40
约50
约40
约50

 


Home  |  产品目录  |  关于我们  |  产品展示  |  付款方式  |  联系我们  |  最新消息  |  文件下载  |  网站地图  |  手机版
  English     简体版     繁體版
Powered by DIYTrade.com
网站首页联系我们网站地图