Home 產品目錄 關於我們 產品展示 付款方式  聯繫我們   最新消息 文件下載
Bluetooth thermal Receipt printer
ACU6205A-E / ACU6205B-E
ACUF324G-E / ACUF324J-E / ACUF324H-E
DPU-414-40B-E
DPU-414-50B-E
CAPD245A-E
CAPD245D-E
CAPD247D-E / CAPD247E-E
CAPD347H-E / CAPD347C-E
CAPD347J-E / CAPD347F-E
CAPG247B-E
CAPM347B-E
M-180
M-190G
M-192
M-T51II
M-T53II
M-T532
M-T533AP
熱敏切刀
STP411G-320-E
STP411B-320-E
STP411F-256
STP211A-144-E
STP211B-192-E
STP312C-256-E
MTP102-16B-E
MTP201-G166-E
MTP201-20B-E
MTP201-24B-E
MTP201-24B-J-E
MTP401-40B-E
MTP401-G280-E
LTPZ225B-C192C-E
LTPZ245N-C384-E
LTPZ245M-C384-E / LTPZ245P-C384-E
LTP01-245-11
LTP01-245-01
LTP1245S-C384-E
LTP1245U-S384-E / LTP1245P-S384-E
LTP3245B-C384-E
LTP8235G-C288-E / LTP8235B-C288-E
LTPF347E-C576-E
LTPF347F-C576-E
LTPH245D-C384-E
LTPD245A / LTPD245B
LTPD245B
LTPJ245G
LTPU245A-C384-E
LTPA245S-384-E
LTP2242C-S432A-E
LTP2242D-C432A-E
LTP2342D-C576-E
LTP2342C-S576A-E
LTP2442C-S832-E
LTP2442D-C832A-E
LTPV345C-576-E
LTPV445C-832-E
FTP-628MCL101
FTP- 628MCL701
FTP-62DMCL101
FTP-637MCL502
FTP-638MCL401
FTP-627MCL401
FTP-628MCL401
FTP-628MCL354
FTP-648MCL103
TLP2844/TLP3844/S4M/ZM400/105SL/GK420D
ELM-208
PTMBL1B01A
PTMBL1306B / PTMBL1306A
PTMBL1317B / PTMBL1317A
PTMBL1300B / PTMBL1300A
 TOSHIBA B-SX5T 300dpi
B-EV4T-GS14-QM-R
KCE-128-12PAT2-PAX
KPT-216-8MPP4-DJC
KPW-104-8PBB4-DMX   (For I-4212)
KPW-104-8TBB4-DMX2  For I-4208

STP411G-320-E 

STP 系列

機身輕巧

品質超卓,耐用可靠

採用雙馬達操作,靈活準確

低噪音

型 號

STP211A-144

STP211B-192
STP312C-256
STP411F-256

STP411F-320

STP411G-320

打印 方法
熱敏行點打印
方向 字型︰雙方向      圖型︰單方向 字型︰雙方向      圖型︰單方向
紙寬(毫米)
58
80
112
打印寬度(毫米) 46.1 64.0 89.6
打印速度(CPS)
46
42
41
31/52*
字體點陣
(高x寬 點陣)
7x5
9x7
字形大小
(高x寬 毫米)
2.4x1.5 2.4x1.2 2.4x1.26 2.4x1.6 2.47x.188
點結構(高x寬 點陣) 8x144 8x192 8x256 9x320
直行數目 24 32 42 40
檢測方式 壓紙軸離位檢測 機械開關
操作電壓(V)
4.0 至 5.5
4.5 至 5.5
操作溫度(癈)
0至50
尺寸(長x寬x高)(毫米)
84.0x47.0x27.0
126.5x45.0x20.4
153.0x44.5x20.0
重量(克)
110
120
135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 取決于馬達控制之方法
 

Home  |  產品目錄  |  關於我們  |  產品展示  |  付款方式  |  聯繫我們  |  最新消息  |  文件下載  |  網站地圖  |  手機版
  English     简体版     繁體版
Powered by DIYTrade.com
網站首頁聯繫我們網站地圖